Om du har et spennende prosjekt på gang, eller rett og slett bare trenger litt ekstra midler, er det både enkelt og ukomplisert å skulle ta opp et forbrukslån. Aktører slik som Centum og Finansportalen har gjort slike lån mer tilgjengelige enn de noen gang har vært, og de tas opp hyppigere i nyere tid. 

Men i likhet med alle andre typer lån er det slik at man må oppfylle en rekke krav og kriterier før man kan låne penger. Slike premisser har som mål å skulle beskytte både søkeren som ønsker å ta opp lån, og de forskjellige bankene som er ansvarlige for å låne ut pengene.

Alder

Det sier seg nesten selv at man må oppfylle en viss aldersgrense for å skulle kunne ta opp forbrukslån, men det eksakte kravet varierer fra bank til bank. Det vanligste kravet for alder man vil komme over når man skal ta opp lån ligger for tiden på mellom 23 og 25 år, men det fins unntak.

Enkelte aktører vil la deg ta opp forbrukslån mens du er så ung som 18 år gammel. Et knippe finansagenter, deriblant Sambla, har inngått diverse forskjellige avtaler og samarbeider med en rekke ulike banker hvor det er mulig for dem som nettopp har blitt myndige å skulle ta opp lukrative forbrukslån uten å måtte vente lenge.

Statsborgerskap

For å skulle kunne ta opp forbrukslån i Norge må man i de aller fleste tilfeller være norsk statsborger. Enkelte banker er villige til å la utenlandske statsborgere ta opp forbrukslån, men de må fortsatt ha vært fast bosatt i Norge over lengre tid for at dette skal være tillatt til å begynne med.

I tillegg til at man må være norsk statsborger er det slik at man må ha arbeidet i landet og betalt skatt til myndighetene i en rekke år. Hvor mange år som kreves for at man skal kunne ta opp lån varierer fra aktør til aktør, men det er som oftest 3 år som er standarden.

Betalingshistorikk

Bankene her i landet akter kun å låne ut penger til individer som har plettfri betalingshistorikk. Dette vil si at man ikke vil kunne ta ut lån dersom man har utestående inkassokrav eller betalingsanmerkninger ført opp mot seg. Bankene kan på enkelt vis finne ut av slike omstendigheter ved hjelp av å undersøke skattemeldinger.

Det fins et par unntak for denne regelen, men det er sjeldent helt ukomplisert. Om man finner en aktør som er villig til å låne penger til en person med betalingsanmerkninger er det gjerne slik at man må stille med en av sine faste personlige eiendeler som pant, slik at bankene kan låne ut penger med større sikkerhet.

Krav til inntekt

De aller fleste bankene i Norge krever at man har en viss årlig inntekt for at man skal kunne ta opp forbrukslån. Ulike faktorer, deriblant trygd, pensjon og ordinær lønn tas i betraktning når bankene kalkulerer klientenes årlige inntekt. Man må ordinært sett ha en årlig inntekt på mellom 120 000 og 250 000 kroner for å ta opp lån.

Hvis man ønsker å ta opp forbrukslån som selvstendig næringsdrivende må man ha tjent en levelig inntekt og ha betalt skatt til norske myndigheter i 3 år til sammen. De fleste offentlige støtteordninger tas ikke i betraktning når bankene kalkulerer din faste inntekt, så barnetrygd og annet vil ikke være et problem dersom man ønsker å ta opp lån.

Enkle, konsise kriterier

  • Alder
  • Statsborgerskap
  • Betalingsanmerkninger
  • Krav til årlig inntekt

Disse fire punktene er hovedkriteriene som i stor grad går igjen når det gjelder det å skulle søke om forbrukslån. Så lenge man oppfyller disse relativt enkle kravene er det i teorien ikke noe problem å skulle ta opp lån, men det er alltid lurt å være oppmerksom på det faktum at kriterier kan variere fra bank til bank.